Rezervacije | Booking |

Naknada stete
Cenovnici
Pricelist
SPECIJALNE PONUDE 11.01-26.04.2016.i 25.08-26.12.2016
SPECIAL OFFERS 11.01-26.04.2016. and 25.08-26.12.2016
SPECIJALNE PONUDE 27.04-24.08.2016
SPECIAL OFFERS 27.04-24.08.2016
CENOVNIK DOČEK 2017. GODINE
PRICE LIST NEW YEAR 2017
 
Ovde mozete rezervisati smestaj za boravak drvengradu. Popunite formular i mi cemo vas kontaktirati.

Презиме:
Име:
Земља:
Град:
Улица:
Поштански код:
Телефон:
E-Mail:
Од-До:
Особе:  
Укупно:
Деца испод 2 године:
Деца од 2 до 12 година:
   
Порука:
   
Here You can reserv accommodation for residence in woodencity. Please fill the form and we will contact You.

Surname:
Name:
Country:
Town:
Street:
Zip:
Phone:
E-Mail:
From-To:
People:  
Total:
Children under 2 years:
Children from 2 to 12 years:
   
Message:
   Require FLASH 8+ plugin
Best performance: IE 5+, fast processor, 1024x768+

© 2006 - 2009 Мећавник - дрвен град
developed by NetSector  АНДРИЋГРАД: У СЕПТЕМБРУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ВИСОКУ ШКОЛУ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ

У октобру ове године Висока школа драмских умјетности у Андрићграду, коју чине Катедра за филмску и телевизијску режију, Катедра за глуму, Катедра за драматургију, Катедра за монтажу, Катедра за камеру и Катедра за снимање и дизајн звука, уписаће прву генерацију студената. Школа ће бити опремљена најсавременијом опремом за извођење наставе, а за потребе студената формира се и посебна збирка неопходне литературе. Похађањем Високе школе драмских умјетности студенти ће, под руководством највећих имена из свијета драмских умјетности, моћи да стечено теоријско знање примене и у пракси. Управници Катедри биће еминентни предавачи и врхунски стручњаци из наведених области: Емир Кустурица, Зоран Цвијановић, Срђан Кољевић, Светолик Мића Зајц, Горан Воларевић и Слободан Михајловић.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС ВИСОКЕ ШКОЛЕ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ БИЋЕ ОДРЖАНИ У АНДРИЋГРАДУ ОД 26. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ. ПРИЈАВЕ СЕ МОГУ СЛАТИ НА АДРЕСУ ТРГ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ, АНДРИЋГРАД, 73240 ВИШЕГРАД ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ИМЕЈЛ
vsduandricgrad@gmail.com.


ANDRIĆGRAD: Entrance exam for the College of Dramatic Arts in September

In October of this year, the College of Dramatic Arts in Andrićgrad, with its Department of Cinema and Television Directing, Department of Acting, Department of Dramaturgy, Department of Post-production and Editing, Department of Cinematography, and Department of Sound Recording and Design, will welcome its first generation of students. The College will be equipped with the latest state-of-the-art learning and teaching facilities, while a special collection of written material to meet the needs of students is being compiled. Under the guidance of the biggest names from the world of the dramatic arts, the College will enable its students to put the theoretical knowledge they acquire into practice. The Heads of Departments will be eminent lecturers and renowned experts from the fields in question: Emir Kusturica, Zoran Cvijanović, Srđan Koljević, Svetolik Mića Zajc, Goran Volarević, and Slobodan Mihajlović.

The entrance exams for the College of Dramatic Arts will be held in Andrićgrad between 26th and 30th September 2016. Applications should be sent by post to Trg Nikole Tesle bb, Andrićgrad, 73240 Višegrad or by email to vsduandricgrad@gmail.com.
 

Park prirpde mokra gora
Park prirode "Šargan - Mokra Gora"

Mecavnik - Oktokopter
Mecavnik - Oktokopter